Frank van Dyckelaan 7b, 9140 Temse

Tel. 03 226 48 28

Email: info@planet-talent.com

FAQ

Alles wat je altijd al wilde weten over samenwerken met Planet Talent. Toch nog vragen? Bel ons, schrijf ons, laat ons vlug iets weten.

Topstarters zijn hoogopgeleide young graduates met goede resultaten. Ze hebben een hoog leervermogen en leren snel bij, het zal dus niet nodig zijn om alles meermaals uit te leggen.

Een positieve en leergierige mindset is de hoeksteen van het topstarter DNA. Ze zijn proactief, ondernemend en flexibel, waardoor ze zelf initiatief nemen om te groeien en bij te leren. Zo maken de topstarters een verschil vanaf dag 1.

Planet Talent richt zich actief tot pas afgestudeerden met een diploma uit technologische en/of economische richtingen. 75% van de topstarters zijn master. De helft zijn IT-ers.

Topstarters zijn inzetbaar in alle rollen die nieuw zijn of een andere invulling kregen. Vele topstarters komen in een IT-functie terecht (al dan niet met een IT diploma), anderen gaan aan de slag als projectmanager, servicemanager, business analist, aankoper of business consultant.

Wij zijn uiteraard ook mee met de nieuwe ontwikkelingen op vlak van HR. Die rollen kunnen onze topstarters ook invullen. Tenslotte hebben we specifiek programma voor topstarters in sales en marketing.

Wij stimuleren ze om vanaf dag 1 hun carrière in eigen handen te nemen. Dat betekent dat ze taken leergiering en hands-on aanpakken, en dat ze hard werken om hun doelen te bereiken. Uiteraard zijn deze doelstellingen afgestemd op de ambities van jouw bedrijf.

Topstarters worden geselecteerd op drive en leervermogen. Het is van cruciaal belang dat ze vanaf dag 1 voldoende uitgedaagd worden. Onze coaches adviseren je graag over welke taken ze in jouw organisatie kunnen vervullen zodat je op een maximale return kan rekenen.

Wij werven gemiddeld 60 topstarters aan per jaar.

Wij werken intens samen met scholen en studentenverenigingen (uit Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven, Kortrijk en Hasselt) . We onderhouden goede contacten met studenten door regelmatig workshops en presentaties te geven. De topics variëren van data security over het belang van soft skills tot de opkomst van GDPR.

Elk jaar ontmoeten we ook heel wat laatstejaarsstudenten op jobbeurzen. Tijdens CV analyses en sollicitatietrainingen bouwen we een vertrouwelijk contact op.

Onze Talent Scouts spreken de studenten persoonlijk aan met belacties en via LinkedIN. We contacteren hen ruim voor dat ze afstuderen.

Uiteraard zijn we ook online overal aanwezig. Met continue en gerichte marketing campagnes via email en social media verspreiden we onze vacatures. En de conversie van onze website is zo opgebouwd dat we dagelijks CV’s ontvangen.

Ook referrals via ons netwerk vormen een belangrijk instroomkanaal.

Elke kandidaat Topstarter doorloopt een streng selectieproces. We meten eerst en vooral hun leervermogen, denkstijl, gedrag en motivatoren via een assessment. Daarop volgt een gestructureerd interview met een recruitment specialist.

Hun sociale vaardigheden, analytisch inzicht en leiderschapspotentieel onderzoeken we in een groepsoefening. De doorslaggevende beslissing wordt gemaakt na een screening door één van onze coaches.

Om privacy redenen kan dit niet doorgestuurd worden. Maar onze coaches zullen je als klant op basis van het assessment gerichte interview en coachingtips bezorgen.

Tijdens de rekrutering brengen we het profiel van de kandidaat zo volledig mogelijk in kaart. Bij het matchen houden wij niet enkel rekening met diploma en kennis, maar ook en vooral met persoonlijkheid, waarden en motivatoren, ambities, persoonlijk leven en woonplaats. Deze stemmen we dan af op jullie bedrijfswaarden en doelstellingen. Zo zorgen wij voor duurzame matches.

Planet Talent maakt zich sterk enkel gepaste kandidaten te introduceren. Verwacht dus vooral geen spervuur van CV’s. In elk geval kan je er op rekenen dat wij je stipt op de hoogte houden van de kandidaten in onze pipeline.

Topstarters zijn de facto schaarste profielen; de vraag in de markt is steeds groter dan het aanbod. Daarom werken we volgens het no cure no pay principe.

Een ronde tafel is een meeting waarbij jij als klant topstarters ontmoet. Indien mogelijk brengen wij meerdere (2 of 3) kandidaten naar een ronde tafel. Na een presentatie over jouw bedrijf kunnen de topstarters vragen stellen. Aansluitend volgen dan individuele gesprekken en indien gewenst technische assessments.

Onze coach zorgt ervoor dat alle relevante informatie over een kandidaat en over het bedrijf aan bod komen. Na de ronde tafel volgt er een debriefing met de coach en beslis jij zelf naar welke kandidaat/kandidaten de voorkeur uitgaat.

Uiteraard speelt ook de feedback van de kandidaat een grote rol. Een duurzame match ontstaat als zowel de klant als de topstarter gemotiveerd zijn om te starten.

In dat geval sturen wij onze preselectie bij en organiseren een 2de ronde tafel. Jullie feedback is hierbij cruciaal.

In zo’n situatie is er nood aan bijsturing. Dit doen we op basis van de feedback van zowel de klant als de kandidaat topstarter. Wij koppelen dit in alle openheid naar u terug en bekijken of en hoe we verdergaan.

Ja. Je kan erop rekenen dat de topstarters die wij introduceren zich goed voorbereid hebben op de ronde tafel. Zij ontvangen een introductie over het bedrijf en de functie en worden aangemoedigd zich verder te documenteren. Dankzij de coaching zijn de topstarters zich bewuster van hun talenten en ambities. Ze weten wat ze willen en waarom ze bij jullie specifiek bedrijf geïntroduceerd worden. Verwacht dus geen gewoon sollicitatiegesprek.

De beste match; daar gaan we voor. En soms is dat niet zo zwart-wit. Topstarters zijn bovendien veelgevraagde profielen op de arbeidsmarkt. Wij pre selecteren maximum 3 mogelijke klanten voor een topstarter. (max 2 op hetzelfde moment) Op basis van de feedback van die klanten en van de topstarter wordt er dan voor de beste match gekozen.

Daarom is het belangrijk dat u niet te lang wacht met de knoop door te hakken. Wij hebben ondervonden dat kandidaten die lang op antwoord moeten wachten, geneigd zijn om af te haken. We eisen van de topstarters ook dat ze binnen de twee weken beslissen.

Elke topstarter wordt door Planet Talent uitgebreid gescreend op leervermogen en persoonlijkheid. Zij hebben in dit proces al veel tijd en energie geïnvesteerd. Vaardigheids- en persoonlijkheidstesten opnieuw afnemen kan tot frustratie leiden en brengt niet altijd nieuwe informatie op tafel. Bespreek met de coach de toegevoegde waarde ervan.

Voor diep technische rollen kan een technisch interview net wél een toegevoegde waarde betekenen.

 • Alle online skill- en expertisetrainingen op ons platform.
 • Het 3 daags residentieel bootcamp: habits 4 succes
 • (2 dagen in jaar 1 met vervolgdag in jaar 2)
 • Maandelijkse labcafés
 • Workshops en business games
 • Maandelijkse push-leercontent
 • Webinars met sales- en managementexperts
 • Persoonlijke coachingsessies (minstens driemaandelijks)

Het is onze overtuiging dat leren een proces is dat zich voortdurend voltrekt en dat werken en leren elkaar aanvullen. Hou er dus rekening mee dat onze topstarters een deel van hun werktijd aan het leren zijn, ongeveer een halve dag per maand.

Onze online leeromgeving is permanent beschikbaar, coachings gebeuren via skype tijdens de werkuren en labcafés, webinars, groepscoachings gebeuren na de werkuren of tijdens de lunchpauze. Werkdagen zullen steeds volledig aangerekend worden, ook als er een coachingsgesprek of groepssessie geweest is.

Het bootcamp gaat op werkdagen door, deze dagen zullen niet aangerekend worden.

Meer en meer topstarters in IT hebben geen IT diploma. Voor hen voorzien wij enkele online introductietrainingen in ICT. Voor meer verdieping bieden wij toegang tot online leerplatformen aan waaronder Pluralsight. Zeer specifieke trainingen voorziet u best zelf.

Specifieke trainingen waar u onze topstarter voor inschrijft in functie van de opdracht zijn niet inbegrepen. De dagen zullen aangerekend worden.

Ervaring leert ons dat de betrokkenheid van de klant sterk bijdraagt aan een succesvolle ontwikkeling en de kans op transfer gevoelig verhoogt. Wij horen dan ook graag hoe jij de samenwerking en het programma ervaart.

 • Onze coaches en topstarters zullen regelmatig om feedback vragen
 • Je kan steeds bij de coach terecht voor vragen en advies
 • Je wordt via de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle activiteiten in het programma
 • Je ontvangt handige tips over het werken met topstarters
 • Jaarlijks organiseren wij meerdere leadership workshops voor klanten
 • Wekelijks peilen wij naar de tevredenheid en het engagement van de topstarter

Het brutoloon is afhankelijk van het diploma (bachelor of master) en de afstudeerrichting (IT of niet-IT) van de topstarter.

Onze arbeidsvoorwaarden worden jaarlijks afgestemd op de markt. Hoewel onze topstarters mooie voorwaarden hebben, blijkt dat het financiële niet de belangrijkste motivator is om voor Planet Talent te kiezen. Onze coaches informeren je graag over het financiële traject van de topstarter.

Deze dagen worden niet gefactureerd.

Gemiddeld transfereert 75% van de topstarters, maar dit varieert van klant tot klant. Hoe meer betrokken de Topstarter zich voelt, hoe groter de kans dat hij/zij na 24 maanden bij jouw organisatie blijft.

Wij meten het engagement van de topstarters tijdens maandelijkse coaching sessies en via anonieme vragenlijsten. Hieruit blijkt dat een laag engagement nefast is voor de kans op transferen. Doordat we dit van kortbij opvolgen, kunnen wij alles in het werk stellen om hun engagement hoog te houden.

Mocht je, ondanks de grondige pre-screening en de omkadering van onze coaches, toch niet tevreden zijn over de prestaties van de topstarter en verkiezen om de opdracht af te ronden dan doen wij hier niet moeilijk over. Indien gewenst, kan je de opdracht onmiddellijk stopzetten.

In dit geval is het essentieel dat u de coach zo snel mogelijk op de hoogte brengt. Vertel ons zeker de belangrijkste redenen van het niet functioneren, zo kunnen wij hier uit leren en de samenwerking beter afstemmen.

Planet Talent kan ook voor een nieuwe topstarter zorgen. Om hem/haar snel up to speed te krijgen, zal er een inloopperiode voorzien worden. Er start dan een nieuw traject van 24 maanden.

Een topstarter’s motivatie voor een opdracht kan op en af gaan. Onze coaches volgen dit op tijdens de sessies. Er wordt ook wekelijks elektronisch en anoniem gepeild naar het engagement van alle topstarters in het programma.

Zo kan er kort op de bal gespeeld worden als het minder goed gaat. En in de meeste gevallen kunnen wij snel bijsturen. Mocht op een bepaald moment toch blijken dat een engagement op lange termijn niet meer haalbaar is, koppelen wij dit onmiddellijk naar jullie terug.

Indien gewenst, kunnen we ook een vervanging organiseren. Aangezien Planet Talent permanent actief jong talent aanwerft, zal dit sneller gaan dan wanneer er een volledig nieuwe zoektocht dient opgestart worden.

Om de nieuwe topstarter snel up to speed te krijgen zal er een inloopperiode voorzien worden. Er start een nieuw traject van 24 maanden.

De inloopperiode van de nieuwe topstarter zal niet aangerekend worden.

 • Vervanging binnen het eerste jaar : 10 werkdagen inloopperiode
 • Vervanging in mnd 13-18 : 15 werkdagen
 • Vervanging in mnd 18-24 : 20 werkdagen

Hoewel de meeste klanten bij de start de duidelijke wens uiten om de topstarter na 24 maanden aan te werven, rust hier geen verplichting op.

Je kan de opdracht eenvoudig verlengen, al dan niet in afwachting van een transfer, of stopzetten als je dat wenst. In dit geval hanteren we een opzegtermijn van 2 maanden.

De ervaring leert ons dat 24 maanden absoluut tot het beste resultaat leiden, zowel wat de ontwikkeling van de topstarter als wat het engagement op lange termijn betreft.

Als je toch een vroegere transfer verkiest, dan kan dit vanaf 12 maanden. In dat geval wordt er een fee aangerekend per ontbrekende dag in het 440 dagen traject. De garantie vervalt na de transfer.

De opdracht kan ten alle tijde stopgezet worden, ook als je wel tevreden bent over de topstarter. Wij hanteren een opzegperiode van 2 maanden waarin we een nieuwe opdracht voor de topstarter zoeken.