13/12/2022

Business analist competenties

Uitmuntende soft skills zijn de business analist competenties die een mooie professionele toekomt garanderen. Onze opleidingen leggen daar de focus op.

geschreven door: Planet Talent
Welke business analist competenties de belangrijkste zijn? Dat is met voorsprong de soft skills!
Deel blogpost:

Wij bij Planet Talent weten al heel lang hoe belangrijk soft skills zijn in het rijtje van vereiste business analist competenties. Al in ons startjaar 1997 lanceerden we onze Academy waarin we vooral de meer persoonlijke soft skills en sociale vaardigheden centraal stellen. Onze professionele geschiedenis had ons immers aangetoond hoe belangrijk die zijn.

 

We hadden het geluk om voor goede bedrijven te werken en te worden geleid door excellente managers die ons waardeerden, in ons geloofden en in ons investeerden. Dat wilden we doortrekken in ons eigen ondernemersverhaal.

 

Tot op de dag van vandaag werkt Planet Talent vanuit de volgende overtuiging.

 

De werkplaats moet een plaats zijn waar mensen de beste versie van zichzelf worden.

 

En reken maar dat soft skills daar aanzienlijk toe bijdragen. Versta ons niet verkeerd, diploma en ervaring zijn belangrijk, maar persoonlijkheid, leervermogen en drive zijn dat nog zoveel meer.

 

Planet Talent wil startende high potentials aantrekken die alles in zich hebben om de naam Planet Talent consultant te dragen. Zij moeten kunnen omgaan met feedback, voldoende assertief en vooral klantgericht zijn.

 

Je leest het goed, een consultant bij Planet Talent moet vooral over bepaalde soft skills beschikken die de standaard business analist competenties aanvullen, vervolmaken en perfectioneren.

 

Welke zijn de nodige skills of business analist competenties?

 

Je kan nog over zoveel verstand beschikken en een paar masterdiploma’s in de meest complexe en technische materie voorleggen. Als je bepaalde soft skills ontbeert – zoals creativiteit én socio-emotionele eigenschappen – zal je nooit de allerhoogste toppen van het zakelijke succes bereiken. Want in dat geval zal je er niet in slagen correct leiding te geven, te luisteren, coachen, motiveren, onderhandelen en reflecteren.

 

De huidige wereld evolueert al jaren in sneltreinvaart en dat blijft zo. Wat je vandaag leert is morgen al voorbijgestreefd. In staat zijn snel extra kennis te verwerven wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. En dat is precies wat een business analist doet.

 

Mogen we even eerlijk zijn? Wij werken liever met een gemotiveerde starter met voldoende soft skills dan met een ervaren medewerker zonder drive en onvoldoende leervermogen.

 

Waarom? Omdat motivatie en gedrevenheid de eerste stap zijn op weg naar een carrière als succesvolle business analist.

 

De meeste vacatures staan vol met de meest complexe eisen op technisch vlak, terwijl soft skills als creativiteit, leervermogen en communicatieve vaardigheden enkel als een mooie extra worden beschouwd. Het zijn nochtans de soft skills die een prominente hoofdrol spelen in het lijstje van business analist competenties.

 

Planet Talent 'hire for attitude, train for skills’

 

Heb je een diploma of een bepaalde interesse? Dan heb je een programma in dat gebied meteen onder de knie. Fluitje van een cent, want dat heb je geleerd, dat ken je, dat kan je en doe je ook goed.

 

Maar het zijn vooral de soft skills en vaardigheden zoals goed omgaan met feedback, assertiviteit, klantencommunicatie, time management, leadership, teamwork... die je voortdurend actief moet bijschaven. Dat vraagt echter heel wat kritisch inzicht en de nodige zelfkennis.

 

En dat is precies wat we onze Planet Talent consultants aanleren in een intensief business analist opleidingsprogramma met als doel de beste versie van zichzelf te worden.

 

Welke vijf business analist competenties hebben onze consultants in huis?

 

De volgende vijf competenties beschouwen we als basismateriaal.

 

 • Analytisch vermogen om de klant in kaart te brengen, de bedrijfsprocessen te analyseren van high level naar gedetailleerd ontwerp, en dat alles om te zetten in bruikbare informatie en concrete plannen die een verbetering opleveren.
 • Kritisch denkvermogen – gebaseerd op een brede kennis – om eindgebruikers te helpen hun behoeften te omschrijven en prioriteiten te stellen.
 • Communicatieve skills, zowel mondeling als schriftelijk, om eindgebruikers en klanten te interviewen, presentaties te geven, documentatie te schrijven, verduidelijkingen te geven aan ontwikkelaars en tot optimale afstemming te komen, ook tijdens de vele meetings.
 • Een talent om samen te werken en cruciaal onderdeel te zijn van een projectteam met ontwikkelaars, eindgebruikers, collega’s, management en klanten.
 • Creatieve insteek om ‘out of the box’-oplossingen te bedenken die de business kunnen transformeren.

 

Welke soft skills passen hierbij?

 

Zachte vaardigheden als uitmuntende verbale en schriftelijke communicatie, kritisch denken, probleemoplossend en besluitvormend vermogen, interpersoonlijke vaardigheden, emotionele intelligentie en zelfbewustzijn zijn essentieel voor bedrijfsanalisten.

 

Ook hier belichten we er de belangrijkste soft skills.

 

 • Actief luisteren beschouwen we als een van de belangrijkste in het rijtje business analist competenties, nodig om goed te communiceren en klantgericht relaties op te bouwen en te onderhouden.
 • Conceptueel denken en creatief verbanden leggen om nieuwe dingen en bruikbare oplossingen te bedenken. Deze soft skill heeft veel te maken met het analytisch vermogen om te denken van groot naar klein, van de juiste oplossing voor een probleem naar de details.
 • Aanpassingsvermogen aan snelle ontwikkelingen en gewijzigde omstandigheden, het vermogen om te anticiperen op nieuwe evoluties en uit te pakken met vernieuwende ideeën en efficiënte oplossingen.
 • Proactief handelen waarbij je zelf in actie komt en je je richt op zaken waarop je je wilt richten. Dat is nodig om meer controle te hebben, je zelfzekerder te voelen en meer invloed te hebben, om het woord impact niet te gebruiken.
 • Richting geven aan de ontwikkelaars veronderstelt dat je een visie ontwikkelt, een goede kijk hebt op The Bigger Picture en dat aan anderen doorspeelt. Door goed te communiceren slaag je erin mensen en project succesvol te verbinden.

 

Daarbovenop komen de specifieke opleidingen

 

In ons uitgebreid opleidingsprogramma ontwikkelt een business analist (of business analyst in het Engels) uiteraard ook een aantal specifieke skills die je nodig hebt om de job succesvol uit te voeren en nieuwe ontwikkelingen te omarmen en in goede banen te leiden. We stellen ze hieronder even kort aan je voor.

 

Even vooraf, laat je zeker niet afschrikken door de technische namen. Wie over een beetje verstand beschikt – en we zijn er zeker van dat bij jou het geval is – krijgt ze probleemloos onder de knie.

 

 • BPMN is een formele notatie voor het beschrijven van processen. Het visualiseert iedere actie, stroom of gedrag van een proces.
 • UML is een modelmatige taal om objectgeoriënteerde analyses en ontwerpen voor een informatiesysteem te maken.
 • SQL is een standaardtaal om relationele databases te adresseren.
 • SCRUM is een flexibele manier om softwareproducten te maken. Je werkt in teams die in korte sprints van een tot vier weken pakketjes software opleveren die voortbouwen op het vorige.

 

Voel je je geroepen Planet Talent consultant te worden?

 

Geïnteresseerd in een mooie professionele en persoonlijke toekomst – met bijbehorend mooi business analist salaris – nu je weet welke business analist competenties je nodig hebt? Bekijk even onze vacatures en de voordelen van een carrière bij Planet Talent.

 

Like what you read? Meld je dan NU aan als kandidaat.

 

We gaan graag na of je over de uit het goede Planet Talent-hout gesneden bent.

Gerelateerde posts