20/06/2023

Alan Turing: briljant wiskundige en computerwetenschapper

Alan Turing, de vader van moderne computers en AI. Ontdek zijn bijdragen aan theoretische informatica, cryptografie, theoretische biologie en meer.

geschreven door: Planet Talent
Alan Turing statue at Bletchley Park
Deel blogpost:

Alan Turing, een Britse wiskundige en logicus, wordt vaak beschouwd als de vader van moderne computers en kunstmatige intelligentie. Turing, geboren in 1912, heeft belangrijke bijdragen geleverd op het gebied van theoretische informatica, cryptografie en theoretische biologie.

 

 

Alan Turing zijn invloed en impact

 

Alan Turing heeft een grote invloed op de huidige samenleving en cultuur. Zijn uitvinding van de "Universele Turing-machine" in 1936 legde de basis voor de ontwikkeling van moderne computers, die een integraal onderdeel van ons dagelijks leven zijn geworden en onze smartphones, laptops en internet van stroom voorzien

 

Bovendien heeft het werk van Turing tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het kraken van het Duitse Enigma-cijfer niet alleen duizenden levens gered, maar is het ook een teken van zijn probleemoplossend vermogen, dat wiskundigen, cryptografen en datawetenschappers vandaag de dag blijft inspireren

 

Zijn paper over de Turing-test, een methode om het vermogen van een machine om menselijke conversatie te imiteren te evalueren, is nog steeds een gouden standaard op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bovendien toont Turing's interesse in de wiskunde van biologische vormen en patronen zijn interdisciplinaire benadering, die wetenschappers aanmoedigt om de grenzen van hun vakgebied te overschrijden.

 

Turing's leven en veroordeling voor homoseksualiteit, gevolgd door zijn keuze voor hormonale behandeling in plaats van gevangenisstraf, en uiteindelijk zelfmoord, hebben hem tot een symbool gemaakt van de strijd voor LGBTQ+-rechten.

 

Zijn postume gratie en aankondiging als het gezicht van het nieuwe biljet van £ 50 in 2019 betekent ook een maatschappelijke erkenning en viering van zijn bijdragen en identiteit. Zowel tastbaar als immaterieel blijft het leven en werk van Alan Turing de moderne samenleving en cultuur vormgeven.

 

 

 

 

 

Alan Turing en de Turing Test

 

Een van de meest opmerkelijke bijdragen van Turing is de Turing-test. Voor het eerst voorgesteld in zijn paper uit 1950, "Computing Machinery and Intelligence", is de Turing-test een methode om het vermogen van een machine te meten om intelligent gedrag te vertonen dat gelijk is aan of niet te onderscheiden is van dat van een mens.

 

De test evalueert niet het vermogen van de machine om het juiste antwoord te geven; in plaats daarvan onderzoekt het zijn vermogen om zich als een mens te gedragen. Als een menselijke rechter een gesprek in natuurlijke taal aangaat met een mens en een machine, en geen betrouwbaar onderscheid tussen hen kan maken, zou de machine de test hebben doorstaan.

 

Hoewel de Turing-test is bekritiseerd omdat hij geen definitieve test van kunstmatige intelligentie is, heeft hij niettemin een belangrijke rol gespeeld in de evolutie van AI, door discussies over machine-intelligentie en de implicaties ervan vorm te geven.

 

Over het algemeen leeft de nalatenschap van Turing voort in de machines en algoritmen die onze wereld van vandaag aandrijven, en zijn werk blijft onderzoekers op het gebied van kunstmatige intelligentie inspireren.

 

 

 

 

 

Alan Turing en de Universele Turing Machine

 

In 1936 stelde Turing het concept voor van een "Universele Turing Machine" - een theoretisch apparaat dat de logica van elk computeralgoritme kon simuleren. Een Universal Turing Machine zou volgens Turing kunnen worden geprogrammeerd om elke rekentaak uit te voeren, hoe complex ook, met behulp van een eenvoudige set regels en manipulaties.

 

Het was een theoretische constructie, een machine gedefinieerd in abstracte termen, maar het legde de basis voor moderne computers. Elke computer, smartphone of ander digitaal apparaat dat we tegenwoordig gebruiken, is in wezen een fysieke belichaming van een Universal Turing Machine.

 

De conceptuele machine van Turing had een onbeperkte en eendimensionale tape, verdeeld in vierkanten. Elk vierkant kan een symbool bevatten, of het nu een cijfer of een letter is. De machine kon symbolen op de band lezen en schrijven onder leiding van een reeks instructies, of een "programma", en een "statusregister" dat de status ervan kon vasthouden en wijzigen zoals vereist door het programma.

 

De Universal Turing Machine was een revolutionair idee omdat het het concept introduceerde van een enkele machine die geprogrammeerd kon worden om elke taak uit te voeren, in plaats van voor elke taak een aparte machine te bouwen. Dit concept vormt de basis van de moderne computer - een apparaat voor algemeen gebruik dat kan worden geprogrammeerd om een ​​groot aantal taken uit te voeren.

 

 

 

 

Samengevat, Alan Turing's Universal Turing Machine is een cruciaal concept in de evolutie van moderne computers. Het introduceerde het idee dat een enkele machine kan worden geprogrammeerd om elke taak uit te voeren. Dit theoretische apparaat, hoewel nooit gebouwd, heeft onze digitale wereld gevormd en blijft computerwetenschappers en wiskundigen inspireren.

 

 

Alan Turing en de Enigma-code

 

In de cryptografie speelde Turing's werk tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol. Hij gebruikte berekeningen en elektromechanische computers om cryptologie om te zetten in cryptografie, en ontwikkelde tools voor crypto-analyse die cruciaal waren bij het ontcijferen van gecodeerde vijandelijke communicatie.

 

 

blog-alan-turing-enigma-machine

 

 

Zijn meest opmerkelijke bijdrage tijdens de Tweede Wereldoorlog was zijn werk om de Enigma-code te doorbreken. De Enigma-machine was een codeerapparaat dat door het Duitse leger werd gebruikt om strategische berichten te coderen. Het gebruikte een reeks roterende wielen om platte tekstberichten door elkaar te halen tot onbegrijpelijke cijfertekst, waardoor het vrijwel onmogelijk was om te ontcijferen zonder de exacte instellingen van de wielen te kennen.

 

Turing was een leidende figuur in Bletchley Park, het Britse codebrekercentrum, waar hij de Bombe ontwierp, een gemechaniseerd apparaat dat wordt gebruikt om Enigma-gecodeerde berichten te decoderen. De Bombe gebruikte het principe van 'cribs' (bekende stukjes leesbare tekst die overeenkomen met de cijfertekst) om de juiste instellingen van de Enigma-machine te vinden.

 

 

Bletchley Park

 

 

Turing's werk aan het breken van de Enigma-code heeft aanzienlijk bijgedragen aan de overwinning van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Geschat wordt dat het de oorlog met meer dan twee jaar heeft verkort en talloze levens heeft gered.

 

Ondanks zijn immense bijdragen bleef het werk van Turing geheim tot in de jaren 70, lang na zijn dood in 1954. Vandaag de dag blijft Turing's nalatenschap invloed uitoefenen op het gebied van informatica en cryptografie.

 

 

 

 

 

Alan Turing en de Automatic Computing Engine (ACE)

 

Alan Turing, vaak geprezen als de vader van moderne computers, staat ook bekend om zijn cruciale rol bij de ontwikkeling van de Automatic Computing Engine (ACE). De ACE was een van de eerste digitale computers en een voorloper van de computers die we tegenwoordig gebruiken.

 

Turing stelde zich de ACE voor als een machine die in staat was om complexe wiskundige problemen op te lossen, wat in die tijd revolutionair was. Hij stelde het idee voor van een computer met opgeslagen programma's waar instructies zouden worden opgeslagen in het geheugen van de computer, een concept dat de basis vormt van moderne computers, waaronder een van de eersten: The Manchester Baby.

 

Turing's werk aan ACE begon serieus in het National Physical Laboratory (NPL) in het VK in 1945. Ondanks vele uitdagingen, waaronder een gebrek aan middelen en ondersteuning, ging Turing door met zijn werk aan de ACE.

 

Het proefmodel van de ACE draaide zijn eerste programma op 10 mei 1950. Hoewel Turing niet direct betrokken was bij de constructie van de machine, waren zijn innovatieve ideeën en ontwerpen een integraal onderdeel van de ontwikkeling ervan.

 

 

Automatic Computing Engine

 

De ACE was een baanbrekende prestatie in de informatica. Het legde de basis voor de ontwikkeling van het digitale tijdperk en blijft een bewijs van het genie van Turing. Zijn werk aan de ACE en zijn bredere bijdragen aan de informatica hebben een diepgaande invloed gehad op onze wereld en hebben invloed gehad op alles, van wetenschappelijk onderzoek tot het dagelijks leven.

 

 

Alan Turing en morfogenese

 

In de theoretische biologie betekende Turing's werk op de chemische basis van morfogenese een belangrijke stap voorwaarts. Hij begon biologie te bekijken door een algoritmische lens, werkte aan kunstmatige levenssimulaties en creëerde het eerste lerende kunstmatige neurale netwerk. Hij ontwikkelde ook het concept van connectionisme in computationele neurowetenschappen.

 

Alan Turing, het meest bekend om zijn werk op het gebied van cryptografie en informatica, heeft ook belangrijke bijdragen geleverd op het gebied van biologie, met name op het gebied van morfogenese. Morfogenese is het biologische proces dat ervoor zorgt dat een organisme zijn vorm ontwikkelt.

 

Turing's paper uit 1952, "The Chemical Basis of Morphogenesis", stelde een theoretisch model voor dat uitlegt hoe chemische reacties patronen in ontwikkeling kunnen creëren, zoals de strepen op een zebra of de vlekken op een luipaard.

 

In zijn model introduceerde Turing het concept van reactie-diffusiesystemen. Deze systemen bestaan ​​uit twee chemicaliën die zich in de ruimte verspreiden, waarbij de ene chemische stof een bepaalde reactie bevordert en de andere remt. De interactie tussen deze twee chemicaliën kan, onder de juiste omstandigheden, leiden tot het ontstaan ​​van complexe patronen.

 

Hoewel zijn ideeën aanvankelijk met scepsis werden onthaald, zijn ze sindsdien gevalideerd door talrijke experimentele onderzoeken. Tegenwoordig wordt Turing's werk aan morfogenese beschouwd als baanbrekend op het gebied van wiskundige en theoretische biologie, en blijft het onderzoek naar patroonvorming en ontwikkelingsbiologie inspireren.

 

Bovendien zorgde Turing's kijk op wetenschap door de algoritmische lens voor een revolutie op verschillende wetenschappelijke gebieden. Zijn ideologie dat cognitie een berekening is op basis van interne representaties heeft de psychologie en de cognitieve wetenschap getransformeerd. Zijn bijdragen blijven van fundamenteel belang op deze gebieden en blijven inspireren tot verdere vooruitgang.

 

 

Alan Turing en De Turing Hypothese of de Church-Turing-these

 

Alan Turing zijn idee dat cognitie computationeel is, bracht een revolutie teweeg in ons begrip van de geest en legde de basis voor kunstmatige intelligentie.

 

Turing stelde voor dat menselijke denkprocessen kunnen worden opgesplitst in eenvoudige, berekenbare operaties. Dit idee, bekend als de "Turing-hypothese" of de "Church-Turing-hypothese", suggereert dat een machine kan worden gemaakt om elk denkbaar menselijk intellect na te bootsen.

 

 

 

 

De implicatie is diepgaand: als cognitie computationeel is, dan zouden machines theoretisch kunnen denken en bewustzijn bezitten, net als mensen. Het werk van Turing heeft grote invloed gehad op de cognitieve wetenschap, neurowetenschap en AI-onderzoek.

 

 

Alan Turing zijn persoonlijk leven

 

Alan Turing was een briljant wiskundige en computerwetenschapper, niet alleen bekend om zijn baanbrekende werk op het gebied van theoretische informatica, cryptografie en theoretische biologie, maar ook om zijn persoonlijke leven en sociale impact.

 

Turing stond bekend om zijn excentriciteit en unieke kijk op leven en werk. Hij had de eigenaardige gewoonte om zijn mok aan de radiator te ketenen om diefstal te voorkomen. Ondanks zijn bijdragen tijdens de Tweede Wereldoorlog, kreeg Turing te maken met harde discriminatie vanwege zijn homoseksualiteit, die tijdens zijn leven illegaal was in het VK.

 

Hij werd in 1952 veroordeeld wegens "grove onfatsoenlijkheid" en onderging chemische castratie als alternatief voor de gevangenis. Turing stierf in 1954 en het werd geregeerd als zelfmoord, hoewel sommige details van zijn dood een mysterie blijven.

 

In 2013 kreeg hij postuum koninklijk gratie, en zijn leven en werk worden nog steeds gevierd vanwege hun impact op de informatica en de samenleving als geheel.

 

 

Alan Turing boek: Het Enigma

 

"Alan Turing: Het Enigma" is een uitgebreide biografie over het leven van de Britse wiskundige Alan Turing, geschreven door Andrew Hodges. Het boek gaat dieper in op Turing's revolutionaire werk aan de universele machine, die de basis werd voor moderne computers.

 

Het beschrijft ook zijn cruciale rol bij het ontcijferen van de Duitse Enigma-codes tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat een belangrijke bijdrage leverde aan de overwinning van de geallieerden.

 

Helaas vertelt de biografie ook over het tragische einde van Turing's leven na zijn arrestatie en openbare vernedering vanwege zijn homoseksualiteit.

 

 

Alan Turing film: The Imitation Game

 

De biografie van Andrew Hodges diende later als inspiratie voor de grote film uit 2014, "The Imitation Game", met Benedict Cumberbatch als Alan Turing en Keira Knightley.

 

De film toont, net als het boek, Turing's genialiteit en zijn worsteling met de normen van de samenleving. Het belicht met name het codebrekende werk van Turing in Bletchley Park, dat cruciaal was in de Tweede Wereldoorlog.

 

 

 

 

 

100ste verjaardag Google Doodle

 

Google Doodle vierde de 100ste verjaardag van Alan Turing, een iconisch figuur in de informatica, door een interactieve Turingmachine weer te geven als hun doodle.

 

De Turing Machine in de doodle presenteerde een reeks binaire getallen. Gebruikers moesten het juiste programma maken met behulp van de meegeleverde knoppen, waardoor het een logisch puzzelspel werd.

 

Turing's bijdragen aan het veld, waaronder zijn rol bij het ontcijferen van de Enigma-code tijdens de Tweede Wereldoorlog, en zijn werk op het gebied van kunstmatige intelligentie, werden dus op een creatieve en boeiende manier geëerd.

 

De Google Doodle was het resultaat van uitputtend onderzoek, ontwerp en gebruikerstesten en symboliseerde Turing's blijvende erfenis in moderne computers.

 

Gerelateerde posts